14
TOU
14.00
KP-V P12-13, P11 Taso 2

KP-V - KPV/musta  3 - 1

Kokkola, Santahaka TN B