14
TOU
15.00
KP-V P12-13, P11 Taso 2

KPV/sininen - KP-V   3 - 2

Kokkola, Santahaka TN A